• Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • kto sme

  Naše združenie je neziskovou, neštátnou a verejnoprespešnou organizáciou zameranou na rozvoj nášho regiónu. 

  Krajská rozvojová agentúra Košického kraja je zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR (http://mindop.sk/).

 • čo sme už dokázali

  Projekt  rozvoja celoživotného vzdelávania v Tokajskej oblasti

  Program zamerany na skvalitňovanie a rozvoj ľudského potenciálu vo vidieckom prostredí 

  Zlepšovanie kvality života v území MAS prostredníctvom získavania a prehĺbovania zručnosti miestnych vidieckych aktérov

 • konzultačné hodiny

  Krajská rozvojová agentúra Košického kraja

  Hellova 2, Košice

   

  pondelok – piatok 

  8:00 – 16:30 hod.