Náš kontakt

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

KRA Košického kraja

Hellova 2, 040 01

Košice

Riaditeľ agentúry: Vladimír Müller

Mobil: +421 910 910 857