PRV SR 2014 - 2020

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Slovakia - Rural Development Programme (National)

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli zverejnené nasledovné dokumenty:

- PRV SR 2014-2020 (po 1. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.1.2016) a
- Dodatok č. 2, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020.
 
Dokumenty na stiahnutie:
- PRV SR 2014-2020 (po 1. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.1.2016) - (http://ix.sk/jUWkP);
- Dodatok č. 2, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 (http://ix.sk/nCtJ7).
 
Dokumenty boli zverejnené na stránke:
http://mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935