Budovanie zručností potrebných pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

 

Projekt: „Budovanie zručností potrebných pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu“

Poskytovateľ podpory: Pôdohospodárska platobná agentúra

Os č.: 4 Leader

Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.: 3.3. Vzdelávanie a informovanie

Miesto realizácie projektu: územie MAS TOKAJ – ROVINA, o.z.  

Predmet projektu:

Poskytovanie poznatkov v oblasti vidieckeho turizmu a trvalej udržateľnosti podnikania pre začínajúce  a potenciálne fyzické osoby a podnikateľské subjekty vidieckeho cestového ruchu, sprostredkovanie a objasnenie komplexných informácií o podmienkach podnikania vo vidieckomb cestovnom ruchu na území MAS TOKAJ – ROVINA.

Realizácia projektu:

Vzdelávacie a informačné aktivity  projektu prebiehali v januári až marci 2015 v Malej Tŕni.
Aktivity vzdelávania a informovania pozostávali z informačných seminárov a z exkurzie.  Oblasti vzdelávania a informovania boli vidiecky cestovný ruch, plánovanie, ekonomická a trvalá udržateľnosť, osobné zručnosti.

Záverom vzdelávania a informovania bola exkurzia, kde prihlásení účastníci navštívili poskytovateľov vidieckeho cestovného ruchu v obci Bachledova dolina a Ždiar, kde im boli poskytnuté názorné ukážky nielen z rezervačného ubytovacieho systému, registrácií, ale boli odprezentované tradície tohto kraja, ktoré poskytovatelia zabezpečujú pre svojich návštevníkov a hostí.

Fotky: