Zlepšovanie kvality života v území MAS Rudohorie prostredníctvom získavania a prehĺbovania zručnosti miestnych vidieckych aktérov

Rozvoj celoživotného vzdelávania v Tokajskej oblasti

Budovanie zručností potrebných pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

Skvalitňovanie a rozvoj ľudského potenciálu vo vidieckom prostredí územia MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY

REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI A ŠPECIFIKÁ